Profesijný rozvoj zručností zamestnancov- grantová výzva pre podniky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo výzvu  na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01.

Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 formou rozvoja zručností zamestnancov na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na:
– automatizáciu,
– informatizáciu (využívanie IT),
– digitálnu a zelenú ekonomiku.

Oprávnené obdobie realizácie projektov  do 31.12.2023

Hlavná aktivita je: „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“ sa skladá z dvoch podaktivít:
1. Výber a príprava zamestnancov a
2. Cielené získavanie pracovných zručností, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

 Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • zamestnávatelia
  • zamestnávateľské asociácie, zväzy, komory a záujmové združenie právnických osôb (klastre)
  • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  je:  *   zamestnanec

V prípade zamestnávania osôb pre účel realizácie projektu rozlišujeme dve alternatívy:

  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je žiadateľom o NFP;
  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je členom alebo sa združuje v príslušnej profesijnej organizácii, komore, záujmovom združení právnických osôb, alebo občianskom združení (ktorého členmi sú zamestnávateľské asociácie  a zväzy), pričom žiadateľom o NFP sú profesijné organizácie, komory, záujmové združenia

Viac informácii:

V prípade záujmu o návrh téme realizovaných cez SOPK nás prosím kontaktujte:
Katarína Martišková, Ján Václav; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032-6523834

EDU- MATECH PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Odpoveď poskytne projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“.

Čítať ďalej...