REGIOPLAST 2030 ZVÝŠENIE UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV V PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOCH V ODVETVÍ SPRACOVANIA PLASTOV V SÚLADE S POŽIADAVKAMI AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIZÁCIE A PRAVIDLAMI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA“ V SKRATKE

Výroba a spracovanie plastov sa stáva postupne jedným z najvýznamnejších odvetví sloven kého priemyslu. V kontraste s tým je nedostatočná ponuka odborníkov zo strany vzdelávacieho systému na Slovensku i Európe. Skromný príspevok k zlepšeniu situácie c SR a ČR si ma prispieť projekt:

Čítať ďalej...

VZDELÁVAŤ PRE BUDÚCNOSŤ!

Ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách tak, aby spĺňali požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0)?

Odpoveď poskytne projekt „Educate for future – EDU 4 future“.


Aktivity
Kick off meeting
1. Medzinárodná metodika
2. Príručka prípadov osvedčenej praxe
3. Medzinárodná analýza- benchmarking
4. Príručka odporúčaní ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách
Podujatia pre verejnosť doma a v zahraničí

AKTUÁLNE REALIZUJEME: Pripominkovanie medzinárodnej metodiky (IO1)
Publikačné výstupy
Tlačová správa 26.11.2020
Info článok OPH XI/2020

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci komunitárneho programu ERASMUS+
Komponent : KA202 Inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave
Kód projektu: 2020-1-SK01-KA202-078375
Doba riešenia: 11/2020 - 12/2022 (26 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava (Lead partner)
TREXIMA, s.r.o. Zlín
Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Dresden
ConPlusUtra GmbH, St. Pölten
t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., Verona
G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p., Ljubečna

Bližšie informácie: Ján Václav, Ľubica Žovincová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032 6523834

 

Kontakty

Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Ing. Ján Václav
- riaditeľ
č.tel.: +421 32 6523834 č.tel.: +421 905 503298
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Katarína Martišková
- colno-certifikačná agenda
č.tel.: +421 32 6523834
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Viera Piknová
- vzdelávacia činnosť
č.tel.: +421 32 6525797
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Mária Šteiningerová
- odborný ekonóm
č.tel.: +421 32 6525738
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Ľubica Žovincova, BSBA
- zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6525285 č.tel.: +421 905 934824
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Ing. Andrea Kohoutová
- zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6525285
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Ing. Jaroslav Šmíd, PhD.
- členská základňa
č.tel.: +421 32 6529418 č.tel.: +421 917 329960
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Ing. Ľudovít Mičuda
- tajomník Sekcie odevného, textilného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
č.tel.: +421 32 6525275 č.tel.: +421 948 011198
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023
Martin Plško
- informatik a tajomník Strojárskej sekcie a Sekcie dodávateľov investičných celkov
č.tel.: +421 32 6520035
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. č.faxu: +421 32 6521023