8. 4. 2016 Stredoškolská odborná činnosť SOČ

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne Vás pozývajú na
krajské kolo súťaže 38. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (SOČ),
ktorá sa uskutoční
dňa 8. 4. 2016 o 8:30 hod. na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá.

Čítať ďalej...