Profesijný rozvoj zručností zamestnancov- grantová výzva pre podniky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo výzvu  na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01.

Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 formou rozvoja zručností zamestnancov na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na:
– automatizáciu,
– informatizáciu (využívanie IT),
– digitálnu a zelenú ekonomiku.

Oprávnené obdobie realizácie projektov  do 31.12.2023

Hlavná aktivita je: „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“ sa skladá z dvoch podaktivít:
1. Výber a príprava zamestnancov a
2. Cielené získavanie pracovných zručností, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

 Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • zamestnávatelia
  • zamestnávateľské asociácie, zväzy, komory a záujmové združenie právnických osôb (klastre)
  • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  je:  *   zamestnanec

V prípade zamestnávania osôb pre účel realizácie projektu rozlišujeme dve alternatívy:

  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je žiadateľom o NFP;
  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je členom alebo sa združuje v príslušnej profesijnej organizácii, komore, záujmovom združení právnických osôb, alebo občianskom združení (ktorého členmi sú zamestnávateľské asociácie  a zväzy), pričom žiadateľom o NFP sú profesijné organizácie, komory, záujmové združenia

Viac informácii:

V prípade záujmu o návrh téme realizovaných cez SOPK nás prosím kontaktujte:
Katarína Martišková, Ján Václav; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032-6523834

18.-19. a 21. 8. 2020 Školenie/tréning pedagógov a odborných pracovníkov

Trenčianska regionálna komora SOPK, Slovenský plastikársky klaster a Platikářský klastr Zlín

organizujú:

Školenie/tréning pedagógov a odborných pracovníkov
v oblasti spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva.

Miesto a čas školenia: Česká republika a Slovenská republika
18.8.2020 SPŠ Otrokovice / ČR (s možnosťou prenocovania z 18.-19.08.2020)
19.8.2020 UTB Fakulta Technologická Zlín / ČR
21.8.2020 ÚPSP FCHPT STU/ odd. spracovania polymérov, Krškanská 21, NITRA / SR

Hlavné zameranie je na zvýšenie kvality vzdelávania na stredných školách.

Podujatie je určené najmä pre: pedagógov, odborných pracovníkov kariérnych poradcov.

  pozvánka a program

Bližšie informácie a prihláška:
Ing. Ján Václav, t. č. 0905 503 298, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bližšie informácie a prihláška:

Ing. Ján Václav, t. č. 0905 503 298, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

20.1.2020 NOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY A NOVÉ METÓDY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

SOPK a SPK dáva do pozornosti praktický workshop, na ktorom budú prezentované nové vzdelávacie programy pre stredné školy, ktoré sa budú od školského roku 2020/2021 experimentálne vyučovať na 5 stredných odborných školách v SR.


 

Prezentácia obsahu 3 vzdelávacích programov:
3-ročný učebný odbor Operátor spracovania plastov,
4- ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a
VOŠ Špecialista spracovania plastov si výchovní poradcovia môžu vypočuť priamo aj od SOŠ, ktoré budú uvedené vzdelávacie programy vyučovať.

Učitelia odborných predmetov a inštruktori v rámci duálneho systému vzdelávania sú už pripravovaní aj v moderných metódach vzdelávania a vyučovania.

Aj o týchto metódach a praktických skúsenostiach z ich využívania sa môžu účastníci dozvedieť priamo na workshope.

Na podujatí bude možné konzultovať a získať informácie o programoch Erasmus+ a EEN.

Na prihlásenie účastníka môžete využiť tento link: https://form.jotform.com/193496140677064

Sme súčasťou EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ODBORNÝCH ZRUČNOSTI

Podujatie NON-STOP kino \\\\\\\\\\\\\\\"Moja budúcnosť\\\\\\\\\\\\\\\" , ktoré pripravila SOPK a výstava STREDOŠKOLÁK pripravená v gescii Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa stali súčasťou iniciatívy Európskeho týždňa odborných zručnosti organizovaného Európskou komisiou. Predseda TSK pán Jaroslav Baška sa zároveň stal ambasádorom Európskeho týždňa odborných zručnosti za Slovensko.
 

 

Európsky týždeň odborných zručnosti prebieha 5.-9. novembra 2018 v Brusli a predchádza mu rad podujatí venovaných odbornému vzdelávaniu a mládeži organizovaných 1. septembra do 31. decembra 2018 po celej Európe.

https://ec.europa.eu/…/vocational-skills-week/ambassadors_en