Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk praxí a stáží členených podľa jednotlivých kritérií pre študentov SOŠ, študentov a čerstvých absolventov univerzít.

  • Akce

Študijna návšteva SOŠ obchodu a služieb na SOPK v Trenčíne. PS: teší nás záujem mladých o našu prácu.        

Pozri tiež:

https://www.facebook.com/SOPK.RKTN/