Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk praxí a stáží členených podľa jednotlivých kritérií pre študentov SOŠ, študentov a čerstvých absolventov univerzít.

  • Akce

Pripravujem podujatie Spolupráca škôl a firiem  v rámci JOB FORUM 2017.

 

Viď tiež: http://expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=458&ItemID=131