Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk praxí a stáží členených podľa jednotlivých kritérií pre študentov SOŠ, študentov a čerstvých absolventov univerzít.

  • Akce

Pozývame Vás na odborné podujatie zamerané na skvalitnenie výuky na stredných školách a zatraktívnenie náboru študentov pre profesie v oblasti obsluhy technológií pri priemyselnom spracovaní plastov, výroby náradia a s tým súvisiacou automatizáciou, robotizáciou a pravidlami obehového hospodárstva.


Podujatie je organizované ako záverečný seminár projektu REGIOPLAST.

Termín: 28.6.2021 od 10:30 hod

Forma konania kombinovaná:
• prezenčne v zasadacej miestnosti Plastikářského klastru z.s. v Zlíne
• on -line – platforma MS Teams

Pre koho je podujatie určené:
* personalisti, technológovia, majstri výrobných podnikov (automotive, zdravotníctvo, stavebníctvo, spracovanie plastov a gumy...)
* hlavní inštruktori a inštruktori pracovísk odborného vzdelávania a prípravy
* učitelia technických predmetov na SOŠ a majstri odbornej prípravy
* karierní poradcovia
* sociálni partneri v odbornom vzdelávaní

PROGRAM
10:30 – 10:40 Hlavné ciele a výstupy projektu REGIOPLAST – PhDr. Ikrényiová, Mgr. Urbanová
10:40 - 10:55 Možnosti štúdia plastikárskych odborov v ČR a SR – odbory, školy, uplatnenie, možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie – p. Žatkovičová, ŠIOV
10:55 – 11:10 Najúčinnejší metódy propagácia a náboru študentov pre štúdium na SOŠ se zamenením na plastikárske odbory – SOŠ Nováky
11:10 – 11:20 Spolupráce zamestnávateľov se SOŠ so zameraním na plastikárske obory – ESOX Plast, s.r.o., Liptovský Ján
11:20 – 11:40 Diskusia
11:40 – 11:50 Prezentácia metodického materiálu "Príručky pre učiteľa" – (prof. Ivan Hudec, PhDr. Ikrényiová)
11:50 – 12:00 Informácie o výstupoch pracovnej skupiny Regioplast 2030 – Ing. Hustáková, Plastirářsky klastr Zlín
12:00 – 12:20 Diskusia
11:20 – 12:30 Zhrnutie záverov a odporúčaní


Link k prístupu na seminár cez MS Teams- TU (28.6.2021 o 10:30h.)

Bližšie informácie:
Ján Václav, Trenčianska regionálna komora SOPK; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;
Katarína Ikrenyiová; Slovenský plastikársky klaster,; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Martina Urbanová, Plastikářsky klastr Zlín, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 _