Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk praxí a stáží členených podľa jednotlivých kritérií pre študentov SOŠ, študentov a čerstvých absolventov univerzít.

  • Feedback

Víťaz súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie: Študentský tím z Gymnázia v Dubnici nad Váhom.

Pozri tiež:

http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016042806

https://www.facebook.com/SOPK.RKTN/