Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk praxí a stáží v Slovenskej republike určených pre študentov SOŠ, študentov a čerstvých absolventov univerzít zo SR i ČR.