Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Transfér informácií medzi podnikateľskými subjektmi, SOŠ a univerzitami na oboch stranách hraníc (SR, ČR).

Inovacie pre prax 30.3.2015 small