Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Transfér informácií medzi podnikateľskými subjektmi, SOŠ a univerzitami na oboch stranách hraníc (SR, ČR).

Trenčianska regionálna komora SOPK pozýva na podujatie \"CAR CONNECTS STUTTGARDT.\"

Sympózium, kontaktné stretnutie a vývojársky networking sú atribúty podujatia Car Connects Stuttgard 2019. Hlavným mottom nadchádzajúceho stretnutia je: \"budúcnosť . mobilita . kariera\".

Podujatie je zamerané na spoluprácu dodávateľov komponentov a vývojárskych služieb pre automobilový priemysel ako i personálnu a kariérnu spoluprácu.

Organizátori ponúkajú firmám \"balík služieb na kľúč\", ktorý zahŕňa prezentačné priestory, reklamnú podporou, komplexnú kateringovú starostlivosť. V rámci ďalšej ponuky je možné využiť priestor pre personálne rozhovory, krátke pódiové predstavenie svojej spoločnosti.

Pre študentov a odborníkov je CAR CONNECTS najdôležitejšou kariérnou mimo-univerzitnou platformou v Nemecku zameranou na mobilitu. Spája spoločnosti s mladými talentmi a vytvára názorovú platformu na nové trendy. CAR CONNECTS je určená pre študentov, absolventov a (mladých) odborníkov z oblasti strojárstva, informatiky, elektrotechniky alebo podnikového manažmentu. Študenti a odborná verejnosť má vstup voľný.

Ďalšie informácie:https://www.car-future.com/de/connects/stuttgart/