Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňovanie ponúk tém záverečných prác rozdelených podľa jednotlivých kategórií zapracovaných v interakcii firiem a škôl.